Zachowanie w ruchu drogowym.
Filmy - Sygnalizacja świetlna - sygnał żółty.


Sygnalizacja świetlna - sygnał żółty
Sygnał żółty - zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba, że w chwili zapalenia się tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, iż za chwilę zapali się sygnał czerwony.

Przeczytaj więcej >>