Punkty karne - Wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczba punktów odpowiadająca tym naruszeniom

Rodzaj czynuLiczba punktów
A. Czyny o charakterze szczególnym
Popełnienie przestępstwa drogowego10
Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego6
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu10
Nieudzielanie pomocy ofiarom wypadku10
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego10
Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego6
B. Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym10
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi9
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu8
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd8
Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia8
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania5
C. Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych
Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu8
- Niezastosowanie się do:
- sygnałów świetlnych6
- sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym6
- sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego6
- Niestosowanie się do znaków:
- B-2 "zakaz wjazdu"5
- B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach"5
- B-21 "zakaz skrętu w lewo" lub B-22 "zakaz skrętu w prawo"5
- C-1 do C-12 "nakaz jazdy ..."5
- F-10, F-10a do F-10g, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania5
- N-7a do N-7g "strzałka kierunkowa"5
- N-3 "linia podwójna ciągła"5
- B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"4
- B-3 do B-7 "zakaz wjazdu ..."3
- B-13 do B-19 "zakaz wjazdu ..."2
Niestosowanie się do pozostałych, nie wyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych1
D. Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów
- Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
- na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej6
- na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu6
- pojazdom szynowym6
- rowerzystom6
- podczas zmiany pasa ruchu5
- w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze5
- podczas włączania się do ruchu5
- podczas cofania4
Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu5
Naruszenie zakazu zawracania5
E. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości
- Przekroczenie prędkości:
- powyżej 50 km/h10
- od 41 do 50 km/h8
- od 31 do 40 km/h6
- od 21 do 30 km/h4
- od 11 do 20 km/h2
- od 6 do 10 km/h1
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym2
F. Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania
Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania5
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony3
- Naruszenie zakazu wyprzedzania:
- na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi8
- przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia5
- na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi5
- na skrzyżowaniach5
- na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi5
- na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi5
Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania"5
G. Używanie świateł zewnętrznych
- Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:
- od zmierzchu do świtu4
- w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza2
- w okresie od świtu do zmierzchu od 1 października do ostatniego dnia lutego2
- w tunelu2
- przez kierującego motocyklem2
- Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:
- przednich2
- tylnych2
Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia3
H. Używanie świateł zewnętrznych
- Naruszenie zakazu cofania:
- na drodze ekspresowej lub autostradzie3
- w tunelu, na moście lub wiadukcie2
Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony2
Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju1
Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu1
Umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie3
Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia3
Naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej"2
Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem2
Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami3
Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami1
Nieużywanie, pomimo takiego obowiązku,hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym2