Punkty karne - Wykaz narusze艅 przepis贸w ruchu drogowego i liczba punkt贸w odpowiadaj膮ca tym naruszeniom

Rodzaj czynuLiczba punkt贸w
A. Czyny o charakterze szczeg贸lnym
Pope艂nienie przest臋pstwa drogowego10
Spowodowanie zagro偶enia bezpiecze艅stwa ruchu drogowego6
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrze藕wo艣ci, w stanie po u偶yciu alkoholu lub 艣rodka podobnie dzia艂aj膮cego do alkoholu10
Nieudzielanie pomocy ofiarom wypadku10
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrze藕wo艣ci lub b臋d膮c pod wp艂ywem 艣rodka odurzaj膮cego10
Spowodowanie innego ni偶 kolizja drogowa zagro偶enia bezpiecze艅stwa ruchu drogowego6
B. Nieprawid艂owe zachowanie si臋 kieruj膮cych wobec pieszych
Omijanie pojazdu, kt贸ry jecha艂 w tym samym kierunku, lecz zatrzyma艂 si臋 w celu ust膮pienia pierwsze艅stwa pieszym10
Wyprzedzanie na przej艣ciach dla pieszych i bezpo艣rednio przed nimi9
Nieust膮pienie pierwsze艅stwa pieszemu znajduj膮cemu si臋 na oznakowanym przej艣ciu8
Nieust膮pienie pierwsze艅stwa przez kieruj膮cego pojazdem, kt贸ry skr臋ca w drog臋 poprzeczn膮, pieszemu przechodz膮cemu na skrzy偶owaniu przez jezdni臋 drogi, na kt贸r膮 wje偶d偶a pojazd8
Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdni臋 osoby niepe艂nosprawnej, u偶ywaj膮cej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawno艣ci poruszania si臋 w celu umo偶liwienia jej przej艣cia8
Nieust膮pienie pierwsze艅stwa pieszemu podczas cofania5
C. Niestosowanie si臋 do znak贸w i sygna艂贸w drogowych
Niezastosowanie si臋, w celu unikni臋cia kontroli, do sygna艂u osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazuj膮cego zatrzymanie pojazdu8
- Niezastosowanie si臋 do:
- sygna艂贸w 艣wietlnych6
- sygna艂贸w i polece艅 podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym6
- sygna艂贸w i polece艅 dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego6
- Niestosowanie si臋 do znak贸w:
- B-2 "zakaz wjazdu"5
- B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach"5
- B-21 "zakaz skr臋tu w lewo" lub B-22 "zakaz skr臋tu w prawo"5
- C-1 do C-12 "nakaz jazdy ..."5
- F-10, F-10a do F-10g, okre艣laj膮cych kierunki na pasach ruchu lub spos贸b ich wykorzystania5
- N-7a do N-7g "strza艂ka kierunkowa"5
- N-3 "linia podw贸jna ci膮g艂a"5
- B-31 "pierwsze艅stwo dla nadje偶d偶aj膮cych z przeciwka"4
- B-3 do B-7 "zakaz wjazdu ..."3
- B-13 do B-19 "zakaz wjazdu ..."2
Niestosowanie si臋 do pozosta艂ych, nie wyszczeg贸lnionych w niniejszym katalogu znak贸w i sygna艂贸w drogowych1
D. Nieprzestrzeganie przepis贸w obowi膮zuj膮cych na skrzy偶owaniach lub w innych miejscach przecinania si臋 kierunk贸w ruchu lub toru jazdy pojazd贸w
- Nieust膮pienie pierwsze艅stwa przejazdu:
- na skrzy偶owaniu w sytuacji r贸wnorz臋dnej6
- na skrzy偶owaniu oznaczonym znakami okre艣laj膮cymi pierwsze艅stwo przejazdu6
- pojazdom szynowym6
- rowerzystom6
- podczas zmiany pasa ruchu5
- w razie przecinania si臋 poza skrzy偶owaniem kierunk贸w ruchu lub tor贸w jazdy pojazd贸w poruszaj膮cych si臋 po tej samej drodze5
- podczas w艂膮czania si臋 do ruchu5
- podczas cofania4
Nieu艂atwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu5
Naruszenie zakazu zawracania5
E. Nieprzestrzeganie przepis贸w dotycz膮cych pr臋dko艣ci
- Przekroczenie pr臋dko艣ci:
- powy偶ej 50 km/h10
- od 41 do 50 km/h8
- od 31 do 40 km/h6
- od 21 do 30 km/h4
- od 11 do 20 km/h2
- od 6 do 10 km/h1
Jazda z pr臋dko艣ci膮 utrudniaj膮c膮 ruch innym kieruj膮cym2
F. Naruszenie przepis贸w dotycz膮cych wyprzedzania
Nieupewnienie si臋 co do mo偶liwo艣ci wyprzedzania5
Wyprzedzanie z niew艂a艣ciwej strony3
- Naruszenie zakazu wyprzedzania:
- na przejazdach rowerowych i bezpo艣rednio przed nimi8
- przy doje偶d偶aniu do wierzcho艂ka wzniesienia5
- na zakr臋tach oznaczonych znakami ostrzegawczymi5
- na skrzy偶owaniach5
- na przejazdach kolejowych i bezpo艣rednio przed nimi5
- na przejazdach tramwajowych i bezpo艣rednio przed nimi5
Niestosowanie si臋 do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania"5
G. U偶ywanie 艣wiate艂 zewn臋trznych
- Niestosowanie si臋 podczas jazdy do obowi膮zku u偶ywania wymaganych przepisami 艣wiate艂:
- od zmierzchu do 艣witu4
- w warunkach zmniejszonej przejrzysto艣ci powietrza2
- w okresie od 艣witu do zmierzchu od 1 pa藕dziernika do ostatniego dnia lutego2
- w tunelu2
- przez kieruj膮cego motocyklem2
- Naruszenie warunk贸w dopuszczalno艣ci u偶ywania 艣wiate艂 przeciwmg艂owych:
- przednich2
- tylnych2
Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami o艣wietlenia3
H. U偶ywanie 艣wiate艂 zewn臋trznych
- Naruszenie zakazu cofania:
- na drodze ekspresowej lub autostradzie3
- w tunelu, na mo艣cie lub wiadukcie2
Omijanie pojazdu z niew艂a艣ciwej strony2
Naruszenie przepis贸w okre艣laj膮cych warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju1
Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu1
Umieszczanie w poje藕dzie lub na nim urz膮dze艅 stanowi膮cych obowi膮zkowe wyposa偶enie pojazdu uprzywilejowanego, wysy艂aj膮cych sygna艂y 艣wietlne w postaci niebieskich lub czerwonych 艣wiate艂 b艂yskowych albo sygna艂 d藕wi臋kowy o zmiennym tonie3
Wyposa偶enie pojazdu w urz膮dzenie informuj膮ce o dzia艂aniu sprz臋tu kontrolno-pomiarowego u偶ywanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub dzia艂anie to zak艂贸caj膮ce albo przewo偶enie w poje藕dzie takiego urz膮dzenia w stanie wskazuj膮cym na gotowo艣膰 jego u偶ycia3
Naruszenie obowi膮zku "jazdy prawostronnej"2
Naruszenie obowi膮zku u偶ywania pas贸w bezpiecze艅stwa przez kieruj膮cego pojazdem2
Przewo偶enie dziecka w poje藕dzie w spos贸b niezgodny z przepisami3
Przewo偶enie pasa偶er贸w niezgodnie z przepisami1
Nieu偶ywanie, pomimo takiego obowi膮zku,he艂mu ochronnego odpowiadaj膮cego odpowiednim warunkom technicznym2