Zachowanie w ruchu drogowym.
Filmy - Przejazdy kolejowe - 2.


Przejazdy kolejowe - 2
Przepisy kategorycznie zabraniają omijania zapór lub półzapór oraz przejeżdżania przez przejazd kolejowy w momencie, gdy zapory lub półzapory są opuszczone, zostają opuszczane lub nie zostały do końca podniesione.

Przeczytaj więcej >>