Czym grozi jazda bez ważnego ubezpieczenia OC?

2017-12-22 12:50:48 /
Czym grozi jazda bez ważnego ubezpieczenia OC?

Polskie prawo narzuca na właścicieli pojazdów mechanicznych obowiązek zakupu polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (OC). Tego typu polisa chroni interes zarówno jej właściciela, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Brak ważnego ubezpieczenia OC wiąże się z konsekwencjami w postaci wysokich kar finansowych.

Polisa OC jest najpopularniejszym typem ubezpieczenia komunikacyjnego. Oprócz tego dostępne jest również ubezpieczenie autocasco (AC), assistance oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zakup tych polis nie jest obowiązkowy, a ich zakres w większości towarzystw ubezpieczeniowych można swobodnie kształtować.

Zakres ochrony ubezpieczenia OC - dlaczego jest ono takie ważne?

Obowiązek zakupu polisy OC ciąży na właścicielach pojazdów mechanicznych - samochodów osobowych, ciężarowych, motorów oraz skuterów. Zakres tego ubezpieczenia obejmuje wszystkie szkody wyrządzone przez właściciela pojazdu. Warunki polisy są regulowane prawnie, dlatego też są one takie same we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych. Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi 1 mln euro dla szkód rzeczowych i 5 mln euro - dla osobowych. Umowę polisy zawiera się na rok (po jego upływie ubezpieczenie przedłuża się automatycznie po zapłacie należności). Warto podkreślić, że obowiązek zakupu polisy OC ciąży również na właścicielach pojazdów, które nie biorą udziału w ruchu drogowym.

Wysokość kar finansowych za brak ważnego ubezpieczenia OC

Wysokość kar za brak ważnej polisy OC uzależniona jest przede wszystkim od typu pojazdu, a także okresu bez ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku samochodów osobowych kary te wynoszą od 800 do 4000 zł, samochodów ciężarowych - od 1200 do 6000 zł. Natomiast właściciele innych pojazdów mechanicznych (jednośladów) za brak ważnego ubezpieczenia OC muszą zapłacić od 130 do 670 zł. Kary za brak ważnej polisy OC może narzucić zarówno policja, jak i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)

Spowodowanie kolizji bez ważnego ubezpieczenia OC

Osoby, które jeżdżą bez ważnej polisy OC, muszą liczyć się nie tylko z wysokimi karami finansowymi, ale również z poniesieniem kosztów likwidacji szkody w przypadku spowodowania kolizji. Wysokość zobowiązania uzależniona jest przede wszystkim od kosztów naprawy samochodu lub innego pojazdu mechanicznego (najbardziej dotkliwe pod względem finansowym będzie uszkodzenie auta luksusowego). Warto przy tym pamiętać, że straty pokrywa UFG, który następnie ściąga dług od osoby, która spowodowała szkodę.