Prawo Jazdy w UK - Wszystko Co Musisz Wiedzieć Aby Zdać

2018-10-19 08:20:08 / FreWhi
Prawo Jazdy w UK - Wszystko Co Musisz Wiedzieć Aby Zdać

Coraz więcej Polaków mieszkających w Anglii decyduje się na naukę jazdy i egzamin na prawo jazdy właśnie w tym kraju. Warunki przystąpienia do egzaminu i jego przebieg różni się jednak od tego, z czym do czynienia mamy w naszym kraju. Przedstawiamy kilka najważniejszych informacji, o których musisz wiedzieć przystępując do egzaminu na prawo jazdy w UK.

Nauka jazdy W Polsce i UK - czym się różnią

Pierwszą i najważniejszą różnicą z jaką będziesz miał do czynienia ucząc się jeździć samochodem w Anglii jest umiejscowienie kierownicy i lewarka do zmiany biegów. W Polsce kierownica znajduje się polewej stronie i kierowca zmienia biegi ręką prawą, w UK jest zupełnie odwrotnie - kierownica znajduje się po stronie prawej i kierowca zmienia biegi ręką lewą. Ten fakt jest najczęstszym powodem rezygnacji Polaków z podjęcia wyzwania nauki jazdy i zdawania egzaminu na prawo jazdy w Wielkiej Brytanii.

Zasadnicza różnica pojawia się również w przypadku samych przepisów związanych z kursem. Można wręcz śmiało powiedzieć, że w Anglii kursu nie ma.

Możesz uczyć się jeździć ze znajomymi, rodziną lub instruktorem - Twój wybór!

Osoba która chce uczyć się jeździć, pierwszym krokiem jaki powinna podjąć jest wypełnienie druku D1, czyli wniosku o przydzielenie tymczasowego prawa jazdy. Po otrzymaniu dokumentu można zacząć uczyć się jeździć i uwaga, nie musisz uczyć się jeździć z profesjonalnym instruktorem.

Kurs jazdy może przeprowadzić dla Ciebie każda osoba, która posiada już prawo jazdy wydane w UK lub innych krajach Unii Europejskiej, ukończyła co najmniej 21 rok życia i oczywiście czuje się na siłach wcielenia się w rolę nauczyciela. Dodatkowo, w Wielkiej Brytanii nie ma określonej liczby godzin jazdy, które musisz wyjeździć aby móc przystąpić do egzaminu. Wniosek o pierwszą część egzaminu, czyli część teoretyczną można złożyć niemal od razu po otrzymaniu dokumentu tymczasowego prawa jazdy. Po zdaniu egzaminu teoretycznego przyszły kierowca może zaplanować datę egzaminu praktycznego, oczekując na termin kandydat może spokojnie uczyć się jeździć pod okiem swojego znajomego lub instruktora - wedle życzenia.

Pamiętaj: Mając prawo jazdy tymczasowe nie możesz poruszać się po autostradach i poza granicami Wielkiej Brytanii.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin na prawo jazdy w UK po polsku podobnie jak w Polsce dzieli się na dwie części - teoretyczną i praktyczną. Kandydat na kierowcę musi zaliczyć pozytywnie oba, by stać się pełnoprawnym kierowcą.

Część teoretyczna

Test teoretyczny na prawo jazdy w Wielkiej Brytanii składa się z 50 pytań podzielonych na trzy części:.

Multiple choice questions - Test wielokrotnego wyboru
Prawidłowych odpowiedzi może być jedna lub więcej. Przed podejściem do egzaminu, zdający ma możliwość skorzystania z 15 minutowej sesji próbnej. Po zakończeniu próby rozpoczyna się egzamin.

Test teoretyczny trwa 57 minut, Każde pytanie przedstawione zostaje w języku angielskim, a odpowiedzi na nie udzielane są na ekranie dotykowym monitora. Dla osób, które jeszcze średnio radzą sobie z językiem angielskim, dobrym rozwiązaniem okazuje się możliwość odsłuchania tłumaczenia w słuchawkach.

Warunkiem zaliczenia testu teoretycznego jest zdobycie 43 pozytywnych odpowiedzi z 50 możliwych.

Wskazówka

Kandydat na kierowcę powinien dokładnie przeczytać każde pytanie, zrozumieć je i dopiero wówczas udzielić prawidłowej odpowiedzi. Jeżeli po zakończeniu testu, czas nie został wykorzystany do końca, kandydat ma możliwość przejrzenia pytań jeszczę raz i upewnienia się, że zostały udzielone odpowiedzi poprawne.

Aby zakończyć egzamin teoretyczny należy zaznaczyć przycisk „review” a następnie „end”. Po zakończeniu części pierwszej, kandydat może skorzystać z możliwości 3 minutowej przerwy a następnie przystąpić do drugiej części.

Case study - Studium przypadku


Opracowana na podstawie testu Multiple choice questions, integralna część testu wielokrotnego wyboru. Kandydat ma za zadanie odpowiedzieć na 5 pytań, które odnoszą się do danej sytuacji

Hazard perception test


Test na spostrzegawczość - filmowy test, oceniający zdolność zachowania w zaistniałych sytuacjach. Ma na celu ocenić zdolność dostrzegania zagrożeń na drodze i podjęcia szybkiej reakcji. Odpowiedzi na pytania udziela się na komputerze za pomocą kliknięcia myszki. Po przystąpieniu do testu, kolejno przed każdą przedstawioną sytuacją, kandydat na ekranie widzi krótkie objaśnienie w formie filmiku. Kolejno przedstawianych jest 14 filmików, przedstawiających różne sytuacje. Zdający ma za zadanie określenie 13 potencjalnych zagrożeń przedstawionych w 13 filmach i dwóch przedstawionych w filmie 14.

UWAGA: Kandydat na kierowcę nie jest informowany, w którym filmie znajdują się 2 sytuację zagrażające, decyzję musi podjąć sam.

W tym etapie zdający ma możliwość uzyskania 75 punktów, aby próba mogła być zaliczona pozytywnie musi zdobyć 44 punkty.

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania i zakończeniu wszystkich części egzaminu teoretycznego, kandydat opuszcza salę i nie ma możliwości ponownego powrotu na nią. O wyniku testu informowany jest ok. 10 min po zakończeniu egzaminu.

Egzamin praktyczny

Zasadniczą różnicą, którą zauważysz pomiędzy egzaminem praktycznym w Polsce a UK jest fakt, iż zdający musi sam załatwić samochód na egzamin, który będzie spełniał wszystkie niezbędne wymagania i będzie sprawny.

Kandydatowi na kierowcę podczas egzaminu praktycznego towarzyszy egzaminator, to właśnie on czujnym okiem oceni jazdę przyszłego kierowcy. Jeżeli kandydat ma problem z językiem angielskim, podczas egzaminu może skorzystać z pomocy tłumacza.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin praktyczny składa się z 3 części i są to:

  • Badanie wzroku.
  • Pytania z zakresu bezpieczeństwa i obsługi pojazdu.
  • Samodzielna jazda.

Badanie wzroku


Termin egzaminu praktycznego można zarezerwować przez internet np.tutaj. Pierwszym etapem z jakim kandydat na kierowcę spotka się podczas egzaminu na prawo jazdy w UK jest zbadanie wzroku. W Wielkiej Brytanii wygląda to w ten sposób, że kandydat zostaje poproszony o przeczytanie numerów tablicy rejestracyjnej samochodu umiejscowionego w konkretnej odległości (20 metrów). Pozytywne zaliczenie badania wzroku jest koniecznością, bez tego kandydat nie może przystąpić do dalszej części egzaminu praktycznego.

Wskazówka: Jeżeli masz problem z odczytaniem numerów w języku angielskim, możesz zanotować odpowiedź na kartce i pokazać egzaminatorowi.

Pytania - „show me”, „tell me”


Po badaniu wzroku następuje etap drugi, czyli pytania egzaminatora. Kandydat zostanie poproszony o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa i obsługi pojazdu. Egzaminator zada zdającemu jedno pytanie typu „show me” - pokaż mi oraz jedno pytanie „tell me” - powiedz mi. Komplet aktualnych pytań zadawanych przez egzaminatorów znajdziesz pod linkiem https://croydons.co.uk/index.php?kat=2.

Umiejętność prowadzenia samochodu
To ostatni etap egzaminu, polega na konieczności wykazania się umiejętnością bezpiecznego prowadzenia samochodu. Etap ten trwa 40 min, w tym czasie zdający spotka się z koniecznością wykonania manewrów:

  • Reverse around a corner - jazda po łuku tyłem wzdłuż krawężnika
  • Turn in the road - zawracanie na trzy,
  • Reverse parking into a parking bay - Parkowanie prostopadłe tyłem,
  • Parallel parking - Parkowanie równoległe
  • Emergency stop - awaryjne hamowanie

10 minut samodzielnej jazdy

Egzaminator określa trasę jazdy zdającego od punktu A do punktu B. Zdający ma za zadanie dotrzeć do miejsca docelowego, przestrzegając wszystkich przepisów i poruszając się zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

Warunki zaliczenia egzaminu praktycznego


Podczas egzaminu praktycznego zdający może popełnić 15 lekkich błędów tzw. minor driving faults", w przypadku popełnienia jednego poważnego błędu „serious or dangerous driving fault”, wynik egzaminu praktycznego uznany zostanie jako negatywny. Po zakończeniu testu praktycznego, egzaminator od razu poinformuje zdającego o wyniku.

Ciekawostka: Zdany egzamin i otrzymanie upoważnienia do kierowania pojazdem, upoważnia nowego kierowcę do kierowania pojazdem już bezpośrednio po zdanym egzaminie. Prawidłowy dokument zostanie wydany i dostarczony pocztą po ok 3 tygodniach.

Nie zdałem i co teraz?

Jeżeli praktyczny egzamin na prawo jazdy zostanie zakończony niepowodzeniem, zdający ma możliwość poproszenie egzamonatora o objaśnienie wszystkich popełnionych błędów. Do kolejnej próby można przystąpić po upływie 10 dni roboczych.

Przepisy dotyczące nauki jazdy, egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy nieco różnią się od tych, z którymi spotkasz się w Polsce. Nie zniechęcaj się jednak kolejnymi etapami, odpowiednie przygotowanie jest gwarantem Twojego sukcesu.