Wniosek o prawo jazdy. Co musisz wiedzieć wypełniając formularz?

2021-03-24 16:06:04 / Frw
Wniosek o prawo jazdy. Co musisz wiedzieć wypełniając formularz?

Jeszcze zanim rozpoczniesz kurs na prawo jazdy, musisz wypełnić wniosek o prawo jazdy. To pierwszy krok do zdobycia uprawnień. Co warto wiedzieć przystępując do uzupełniania formularza? Kiedy i gdzie złożyć dokument? Które rubryki wniosku są zarezerwowane dla urzędu, a które należy wypełnić samodzielnie? Podpowiadamy.

Formularz wniosku o prawo jazdy. Wypełnij odpowiednie rubryki, dołącz fotografię i potrzebne dokumenty

Pamiętaj, że wniosek o prawo jazdy składamy przed rozpoczęciem szkolenia, a nie po zdaniu egzaminu, jak podpowiadałaby nam tutaj logika. Złożenie wniosku jest niezbędne, aby otrzymać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Gdzie znajdziesz formularz? M.in. w wydziale komunikacji starostwa powiatowego lub urzędu miasta / dzielnicy. Możesz także skorzystać z druku dostępnego w internecie - wydrukować go i wypełnić. Tutaj jednak musisz wiedzieć, że:

  • wydruk musi być obustronny na jednej kartce formatu A4
  • układ kartki musi być poziomy

Dokładny opis pól, które musisz wypełnić we wniosku znaleźliśmy np. na https://www.mfind.pl/akademia/dla-kierowcow/wniosek-o-wydanie-prawa-jazdy/ wraz z dokładnie rozpisaną procedurą złożenia dokumentu. Poprawnie wypełniony wniosek należy złożyć w wydziale komunikacji wraz z załącznikami, tj.:

  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
  • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwskazań do kierowania pojazdem
  • aktualne zdjęcie 3,5x4,5cm
  • w przypadku kategorii prawa jazdy AM, A1, B1, T - zgoda rodziców lub opiekunów prawnych
  • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią art. 233kk

Wniosek możesz złożyć osobiście, przesłać tradycyjną pocztą lub elektronicznie.

Profil Kandydata na Kierowcę tylko na podstawie wniosku o prawo jazdy

PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę to elektroniczny dokument generowany przez organ wydający prawo jazdy (odpowiednio starostwo powiatowe lub urząd miasta / dzielnicy). Dokument ten powstaje w oparciu o dane, jakie zamieścisz we wniosku o wydanie prawa jazdy. Jako osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem, otrzymasz unikatowy identyfikujący Cię numer - standardowo od ręki lub w ciągu 2 dni roboczych. Numer generowany jest bezpłatnie. Jedyną obowiązkową opłatą będzie tutaj kwota 100,50zł za wydanie prawa jazdy (po zdaniu egzaminu).