Zachowanie w ruchu drogowym.
Filmy - Manewry podstawowe - wymijanie - 2.


Manewry podstawowe - wymijanie - 2
Podczas manewru wymijania w razie potrzeby należy zjechać na prawo, zwolnić, a gdy zajdzie taka potrzeba - zatrzymać się. Jeżeli jezdnia jest zbyt wąska, aby dwa pojazdy mogły się wyminąć, ustawia się odpowiednie znaki drogowe ustalające pierwszeństwo przejazdu dla jednego z kierunków ruchu.

Przeczytaj więcej >>