Manewry podstawowe - wymijanie

Wymijanie - Manewr ten polega na przejechaniu obok pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka.Podczas wymijania należy zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu. Przepisy nie ustalają odległości, jaka powinna być zachowana pomiędzy wymijającymi się pojazdami, ale przyjmuje się, że odstęp pomiędzy mijającymi się pojazdami (liczony w centymetrach) powinien wynosić sumę prędkości obu pojazdów podaną w km/h (np. jeśli oba pojazdy poruszają się orientacyjnie z prędkością 80 km/h, to bezpieczny odstęp pomiędzy nimi powinien wynosić 160 cm.).
Podczas manewru wymijania w razie potrzeby należy zjechać na prawo, zwolnić, a gdy zajdzie taka potrzeba - zatrzymać się.
Jeżeli jezdnia jest zbyt wąska, aby dwa pojazdy mogły się wyminąć, ustawia się odpowiednie znaki drogowe ustalające pierwszeństwo przejazdu dla jednego z kierunków ruchu.Sytuacja taka może mieć miejsce na wąskich mostach lub odcinkach dróg, gdy na jednym z kierunków ruchu trwają roboty drogowe. W przypadku dłuższego odcinka wąskiej drogi, na którym wymijanie pojazdów jest niemożliwe, stosuje się odpowiednie sygnalizatory świetlne regulujące pierwszeństwo przejazdu na przemian dla jednego, bądź dla drugiego kierunku ruchu.