Zachowanie w ruchu drogowym.
Filmy - Manerwy podstawowe - zawracanie - 1.


Manerwy podstawowe - zawracanie - 1
Animacja przedstawia manewr zawracania składający się z dwóch etapów. Etap pierwszy polega na ustawieniu prostopadle do osi . Następnie w etapie drugim pojazdem wjeżdża na odpowiedni .

Przeczytaj więcej >>