Zachowanie w ruchu drogowym.
Filmy - Manerwy podstawowe - zawracanie - 5.


Manerwy podstawowe - zawracanie - 5
Animacja prezentuje sposób wykonania manewru zawracania na wąskiej . Manewr ten należy rozpocząć po uprzednim ustawieniu jak najbliżej prawej krawędzi .

Przeczytaj więcej >>