Zachowanie w ruchu drogowym.
Filmy - Skrzyżowania i pierwszeństwo przejazdu - 5.


Skrzyżowania i pierwszeństwo przejazdu - 5
Na drodze podporządkowanej może być również ustawiony znak "stop" (B-20), który nakazuje kierującemu zatrzymanie pojazdu przed wjazdem na skrzyżowanie, w miejscu wyznaczonym na lub w takim miejscu, z którego może on obserwować sytuację na jezdni poprzecznej.

Przeczytaj więcej >>