Zachowanie w ruchu drogowym.
Filmy - Skrzyżowania i pierwszeństwo przejazdu - 9.


Skrzyżowania i pierwszeństwo przejazdu - 9
Gdy przed wjazdem na skrzyżowanie o ruchu okrężnym umieszczony jest znak "ustąp pierwszeństwa" (A-7), pierwszeństwo przejazdu mają kierujący pojazdami już znajdującymi się na skrzyżowaniu. Na tak oznaczonym skrzyżowaniu o ruchu okrężnym pojazd szynowy opuszczający skrzyżowanie ma pierwszeństwo przed innymi, nie uprzywilejowanymi pojazdami poruszającymi się po tym skrzyżowaniu.


Przeczytaj więcej >>