Holowanie

Holowanie - Kierujący pojazdem może holować inny pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że:
 
 
 
 
 

 • prędkość pojazdu holującego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza obszarem zabudowanym,
 • pojazd holujący ma włączone światła mijania również w okresie dostatecznej widoczności,
 • w pojeździe holowanym znajduje się kierujący mający uprawnienia do kierowania tym pojazdem, chyba, że pojazd jest holowany w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim,
 • pojazd holowany jest połączony z pojazdem holującym w sposób wykluczający odczepienie się w czasie jazdy; nie dotyczy to holowania motocykla, który powinien być połączony z pojazdem holującym połączeniem giętkim w sposób umożliwiający łatwe odczepienie,
 • pojazd holowany, z wyjątkiem motocykla, jest oznaczony z tyłu po lewej stronie ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności ma ponadto włączone światła pozycyjne. Zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu,
 • w pojeździe holowanym na połączeniu sztywnym jest sprawny co najmniej jeden układ hamulców, a w pojeździe holowanym na połączeniu giętkim - dwa układy,
 • odległość między pojazdami wynosi nie więcej niż 3 metry przy połączeniu sztywnym, a od 4 do 6 metrów przy połączeniu giętkim, przy czym połączenie jest oznakowane na przemian pasami białymi i czerwonymi albo zaopatrzone w chorągiewki barwy żółtej lub czerwonej; przepisu tego nie stosuje się w razie holowania pojazdów jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrom Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zabrania się natomiast holowania:  

 • pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub o niesprawnych hamulcach, chyba, że sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia,
 • pojazdu za pomocą połączenia giętkiego, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony,
 • więcej niż jednego pojazdu z wyjątkiem pojazdu członowego,
 • pojazdem z przyczepą bądź naczepą,
 • na autostradzie z wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu z autostrady lub miejsca obsługi podróżnych,
 • pojazdu kierowanego przez osobę nietrzeźwą, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

W razie holowania pojazdu w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim lub użycia hamulców, rzeczywista masa całkowita pojazdu holowanego nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu holującego.