Prędkość i hamowanie


Prędkość i hamowanie - Przepisy ruchu drogowego określają dopuszczalne prędkości maksymalne dla odpowiednich pojazdów oraz dróg, po których się one poruszają.
Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. Pojazd należy prowadzić z prędkością nie utrudniającą jazdy innym uczestnikom ruchu drogowego. Należy również zachować bezpieczną odległość od pojazdu poruszającego się przed nim, by w razie potrzeby zdążyć zwolnić bądź zatrzymać swój pojazd bez spowodowania wypadku lub kolizji. Im większa jest prędkość pojazdu, tym dłuższa jest droga jego hamowania. Droga hamowania może być także wydłużona ze względu na złe warunki pogodowe (np. gołoledź, deszcz). Gwałtowne hamowanie pojazdem stanowi niebezpieczeństwo zarówno dla osób przebywających w hamującym pojeździe, jak i dla innych pojazdów wraz z pasażerami, znajdujących się za pojazdem hamującym. Hamując, należy brać pod uwagę odległość i prędkość pojazdu znajdującego się za pojazdem hamującym.

Poza obszarem zabudowanym, na jezdniach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu, kierujący pojazdem objętym indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 7 m jest obowiązany utrzymywać taki odstęp od pojazdu silnikowego znajdującego się przed nim, aby inne wyprzedzające pojazdy mogły bezpiecznie wjechać w lukę utrzymywaną między tymi pojazdami. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem przystępuje do wyprzedzania lub gdy wyprzedzanie jest zabronione.

Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi 60 km/h, z wyjątkiem strefy zamieszkania, gdzie wynosi ona 20 km/h.
Poza obszarem zabudowanym prędkość dopuszczalna wynosi w przypadku:
 1. samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t:
  • na autostradzie - 130 km/h,
  • na drodze ekspresowej dwujezdniowej - 110 km/h,
  • na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu - 100 km/h,
  • na pozostałych drogach - 90 km/h,
 2. zespołu pojazdów lub pojazdu nie wymienionego w punkcie 1:
  • na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu - 80 km/h,
  • na pozostałych drogach - 70 km/h.
Od wyżej wymienionych prędkości istnieje kilka wyjątków:
 1. Prędkość dopuszczalna pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne, oznakowanego odpowiednimi tablicami, poza obszarem zabudowanym wynosi:
  • na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu - 80 km/h,
  • na pozostałych drogach - 70 km/h.
 2. Prędkość dopuszczalna niektórych pojazdów, poza strefą zamieszkania, wynosi:
  • ciągnika rolniczego (również z przyczepą) - 30 km/h,
  • pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego - 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza obszarem zabudowanym,
  • motocykla (również z przyczepą) i motoroweru, którymi przewozi się dziecko w wieku do 7 lat - 40 km/h.

Dopuszczalna prędkość maksymalna bądź minimalna może być ponadto regulowana za pomocą odpowiednich znaków drogowych pionowych (np. znak drogowy pionowy (B-33) "ograniczenie prędkości").