Sytuacje nietypowe

Post贸j pojazdu uszkodzonego - W przypadku postoju pojazdu silnikowego (przyczepy) z powodu wypadku lub uszkodzenia, kieruj膮cy jest zobowi膮zany odpowiednio sygnalizowa膰 post贸j tego pojazdu (przyczepy) przez okres jego trwania. Gdy post贸j ten ma miejsce na autostradzie lub drodze ekspresowej, sygnalizowanie jest konieczne w ka偶dym przypadku. Poza obszarem zabudowanym post贸j pojazdu uszkodzonego nale偶y sygnalizowa膰 na jezdni, w miejscu gdzie jest to zabronione, oraz na poboczu, je偶eli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odleg艂o艣ci. Na autostradzie lub drodze ekspresowej sygnalizowanie postoju pojazdu uszkodzonego polega na w艂膮czeniu 艣wiate艂 awaryjnych pojazdu (gdy pojazd ich nie posiada, nale偶y w艂膮czy膰 艣wiat艂a pozycyjne) oraz umieszczeniu odblaskowego tr贸jk膮ta ostrzegawczego w odleg艂o艣ci 100 metr贸w za pojazdem; tr贸jk膮t ten umieszcza si臋 na jezdni lub poboczu odpowiednio od miejsca unieruchomienia pojazdu. Na pozosta艂ych drogach, poza obszarem zabudowanym, nale偶y w艂膮czy膰 艣wiat艂a awaryjne (gdy pojazd nie jest w nie wyposa偶ony, nale偶y w艂膮czy膰 艣wiat艂a pozycyjne) oraz umie艣ci膰 ostrzegawczy tr贸jk膮t odblaskowy w odleg艂o艣ci 30-50 m za pojazdem. Na obszarze zabudowanym, sygnalizowanie postoju polega na w艂膮czeniu 艣wiate艂 awaryjnych, je偶eli pojazd ich nie posiada, nale偶y w艂膮czy膰 艣wiat艂a pozycyjne i umie艣ci膰 odblaskowy tr贸jk膮t ostrzegawczy za pojazdem lub bezpo艣rednio na nim, na wysoko艣ci nie wi臋kszej ni偶 1 metr.

WypadkiKieruj膮cy pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowi膮zany:
 
 
 
 
 

 • zatrzyma膰 pojazd, nie powoduj膮c przy tym zagro偶enia bezpiecze艅stwa ruchu drogowego,
 • przedsi臋wzi膮膰 odpowiednie 艣rodki w celu zapewnienia bezpiecze艅stwa ruchu w miejscu wypadku,
 • niezw艂ocznie usun膮膰 pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodowa膰 zagro偶enia lub tamowania ruchu, je偶eli nie ma zabitego lub rannego,
 • na 偶膮danie osoby uczestnicz膮cej w wypadku poda膰 swoje dane personalne, dane personalne w艂a艣ciciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotycz膮ce zak艂adu ubezpiecze艅, z kt贸rym zawarta jest umowa obowi膮zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno艣ci cywilnej.

Je偶eli w wypadku jest zabity lub ranny, kieruj膮cy pojazdem jest zobowi膮zany ponadto:  

 • udzieli膰 niezb臋dnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwa膰 pogotowie ratunkowe i Policj臋. W szczeg贸lnych przypadkach (np. gdy dost臋p do poszkodowanego w wypadku jest niemo偶liwy ze wzgl臋du na odkszta艂cenie karoserii pojazdu) nale偶y tak偶e wezwa膰 oddzia艂 stra偶y po偶arnej wyspecjalizowany w ratownictwie drogowym,
 • nie podejmowa膰 czynno艣ci, kt贸re mog艂yby utrudni膰 ustalenie przebiegu wypadku,
 • pozosta膰 na miejscu wypadku, a je偶eli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia si臋, niezw艂ocznie powr贸ci膰 na to miejsce.

 •  

Pojazdy uprzywilejowane - Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym mo偶e by膰 pojazd samochodowy:
 
 
 
 
 

1) stra偶y po偶arnej,
2) pogotowia ratunkowego,
3) Policji,
4) jednostki ratownictwa chemicznego,
5) Stra偶y Granicznej,
6) Urz臋du Ochrony Pa艅stwa,
7) Si艂 Zbrojnych,
8) S艂u偶by Wi臋ziennej,
9) Biura Ochrony Rz膮du,
10) jednostki nie wymienionej w pkt 1-9, je偶eli jest u偶ywany w zwi膮zku z ratowaniem 偶ycia lub zdrowia ludzkiego - na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji.  
Kieruj膮cy pojazdem uprzywilejowanym mo偶e, pod warunkiem zachowania szczeg贸lnej ostro偶no艣ci, nie stosowa膰 si臋 do przepis贸w o ruchu pojazd贸w, zatrzymaniu i postoju oraz do znak贸w i sygna艂贸w drogowych, tylko w razie gdy:  
 • uczestniczy w akcji zwi膮zanej z ratowaniem 偶ycia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo konieczno艣ci膮 zapewnienia bezpiecze艅stwa, lub porz膮dku publicznego, lub uczestniczy w przeje藕dzie kolumny pojazd贸w uprzywilejowanych, lub uczestniczy w wykonywaniu zada艅 zwi膮zanych bezpo艣rednio z zapewnieniem bezpiecze艅stwa os贸b zajmuj膮cych kierownicze stanowiska pa艅stwowe, kt贸rym na mocy odr臋bnych przepis贸w przys艂uguje ochrona,
 • pojazd wysy艂a jednocze艣nie sygna艂y 艣wietlny i d藕wi臋kowy; po zatrzymaniu pojazdu nie wymaga si臋 u偶ywania sygna艂u d藕wi臋kowego,
 • w poje藕dzie w艂膮czone s膮 艣wiat艂a drogowe lub mijania.

Kieruj膮cy pojazdem uprzywilejowanym jest zobowi膮zany stosowa膰 si臋 do polece艅 i sygna艂贸w dawanych przez osoby kieruj膮ce ruchem lub upowa偶nione do jego kontroli. Uczestnicy ruchu drogowego oraz inne osoby znajduj膮ce si臋 na drodze s膮 zobowi膮zani u艂atwi膰 przejazd pojazdu uprzywilejowanego. Najcz臋艣ciej u艂atwianie jazdy pojazdowi uprzywilejowanemu polega na usuni臋ciu si臋 z drogi i w razie potrzeby zatrzymaniu si臋.
Szczeg贸lnej umiej臋tno艣ci wymaga u艂atwianie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu na ulicach miast w godzinach szczytu. Niezb臋dne jest wsp贸艂dzia艂anie wszystkich kieruj膮cych znajduj膮cych si臋 na trasie pojazdu uprzywilejowanego, kt贸rzy powinni zjecha膰 na boki tworz膮c swoimi pojazdami tzw. "jode艂k臋".
Kieruj膮cemu pojazdem zabrania si臋 wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.