Znaki drogowe poziome

Znaki drogowe poziome - Znaki te przedstawione są jako linie bądź symbole namalowane na jezdni. Występują one w kolorze białym lub żółtym. Barwy żółtej używa się podczas czasowych zmian spowodowanych np. robotami drogowymi. Obowiązuje ona przed oznakowaniami barwy białej. Oznacza to, że kierujący w pierwszej kolejności powinni stosować się do znaków barwy żółtej.
Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej.
Tutaj również kierujący powinni w pierwszej kolejności stosować się do elementów barwy żółtej.
Znaki drogowe poziome nakazują kierującemu korzystać z drogi zgodnie ze znaczeniem tych znaków.

Linie
Strzałki
Pozostałe znaki drogowe poziome