Znaki drogowe poziome - linie

Linie - Linie stosuje się do wyznaczenia pasów ruchu na jezdni. Wyróżniamy dwa główne typy linii:
 

  • linie ciągłe,
  • linie przerywane.

  •  
Linie przerywane można przekraczać (np. podczas wyprzedzania), natomiast przekraczanie linii ciągłych jest zabronione. Wyróżniamy następujące rodzaje linii:

P-1) "linia pojedyncza przerywana" - kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom; wyznacza pasy ruchu.
Znak (P-1) o podwójnej szerokości, w którym kreski i przerwy są równe, informuje ponadto, że wyznaczony pas ruchu jest pasem:

  • ruchu powolnego,
  • zanikającym,
  • przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów wyjeżdżających na inną drogę lub jezdnię.

P-2) "linia pojedyncza ciągła" - oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku, jednocześnie zakazuje przejeżdżania przez linię lub najeżdżania na nią.

P-3) "linia jednostronnie przekraczalna" - oznacza zakaz przejeżdżania (najeżdżania) przez tę linię od strony linii ciągłej, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem.

P-4) "linia podwójna ciągła" - rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz najeżdżania (przejeżdżania) przez tę linię; zabrania się również poruszania się pojazdem po lewej stronie tej linii, nawet jeśli zjechał na ten pas wcześniej, gdy było to dozwolone.

P-5) "linia podwójna przerywana" - (znajdująca się między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu) oznacza pas o zmiennym kierunku ruchu otwieranym i zamykanym sygnałami świetlnymi nadawanymi przez sygnalizator (S-4).

P-6) "linia ostrzegawcza" - kreski są dłuższe od przerw; rozdziela pasy ruchu i informuje o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione lub do miejsca niebezpiecznego.

P-7a) "linia krawędziowa przerywana" - wyznacza krawędź jezdni.

P-7b) "linia krawędziowa ciągła" - wyznacza krawędź jezdni, oznacza również zakaz wjazdu na pobocze kierującemu pojazdem samochodowym.