Manewry podstawowe - omijanie

Omijanie - Podczas jazdy kierujący pojazdem może spotkać na drodze stojące pojazdy lub inne nieporuszające się przeszkody, które należy ominąć.Aby nie spowodować kolizji, kierujący pojazdem musi zachować bezpieczny odstęp od stojącego pojazdu bądź innej przeszkody i w razie potrzeby zwolnić.
Podczas omijania autobusu stojącego na przystanku należy zwrócić szczególną uwagę, czy zza autobusu nie wychodzą piesi.
Omijanie może odbywać się z dowolnej strony omijanego pojazdu (za wyjątkiem pojazdu sygnalizującego zamiar skrętu w lewo, który można omijać tylko z prawej strony), pod warunkiem, że jest to zgodne z obowiązującymi na danym odcinku drogi znakami drogowymi i sygnalizacją świetlną. Zabrania się omijania pojazdów, które zatrzymały się przed przejściem dla pieszych w celu ustąpienia im pierwszeństwa (nieprzestrzeganie tej zasady jest bardzo częstą przyczyną wypadków drogowych z udziałem pieszych) bądź w innych przypadkach, gdy piesi mają pierwszeństwo.
Zabrania się również omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy.
Osoby przebywające w pojeździe, chcąc wysiąść, powinny wcześniej upewnić się, że nie są omijane przez inny pojazd. Podczas omijania miejsc, gdzie trwają roboty drogowe należy zwolnić i zachować szczególną ostrożność oraz bezpieczny odstęp.