Manewry podstawowe - włączanie się do ruchu

Włączanie się do ruchu - Włączaniem się do ruchu nazywamy rozpoczęcie jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie spowodowanym warunkami ruchu. Włączaniem do ruchu jest również:  

Kierujący włączając się do ruchu zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu.

Jeżeli na obszarze zabudowanym pojazdem włączającym się do ruchu jest autobus bądź trolejbus wyjeżdżający z przystanku, ma on pierwszeństwo. W takim przypadku kierujący pojazdem zbliżając się do oznaczonego przystanku komunikacji publicznej powinien zmniejszyć prędkość, a nawet zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem (trolejbusem) włączenie się do ruchu lub zmianę pasa ruchu, jeżeli sygnalizuje on taki zamiar. Natomiast kierujący wyżej wymienionymi pojazdami komunikacji publicznej mogą włączać się do ruchu dopiero po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu i wcześniejszym zasygnalizowaniem tego manewru poprzez włączenie kierunkowskazu.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego jest obowiązany:

  • zatrzymać się, o ile kierujący tym autobusem podał sygnał zatrzymania,
  • zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu tym autobusem wjazd na jezdnię lub sąsiedni pas ruchu, o ile sygnalizuje on zamiar wykonania takiego manewru.
Kierujący autobusem szkolnym może włączać się do ruchu dopiero po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rozpoczynając jazdę po tym samym pasie ruchu, na którym pojazd stał, nie należy włączać kierunkowskazu, bo może to być zrozumiane jako uprzedzenie o zamiarze zmiany pasa ruchu. W przeciwnym przypadku manewr właczania się do ruchu należy zawczasu zasygnalizować włączeniem odpowiedniego kierunkowskazu.

Włączając się do ruchu należy upewnić się, czy manewr ten nie spowoduje zajechania drogi innym pojazdom.