Manewry podstawowe - wyprzedzanie

Wyprzedzanie - Ponieważ pojazdy poruszają się z różną prędkością, często zachodzi potrzeba wyprzedzenia pojazdu jadącego przed nami. Manewr wyprzedzania jest jednym z najtrudniejszych i najniebezpieczniejszych manewrów wykonywanych w ruchu drogowym, dlatego też w trakcie jego wykonywania należy zachować szczególną ostrożność. Manewr wyprzedzania można podzielić na 3 etapy: 

 • (przygotowanie do wyprzedzania). Należy upewnić się, czy istnieje odpowiednia widoczność na drodze, czy jest odpowiednia ilość wolnego miejsca na drodze, czy zdążymy wyprzedzić pojazd zanim z naprzeciwka nadjedzie inny pojazd (w sytuacji, gdy podczas wyprzedzania musimy zjechać na pas ruchu przeznaczony dla kierunku przeciwnego), czy pojazd jadący za nami nie rozpoczął już manewru wyprzedzania oraz czy kierujący jadący przed nami nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania, zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu.
 • (wyprzedzanie). Jadąc obok pojazdu wyprzedzanego należy uważać, aby zachować bezpieczną odległość od niego. Wyprzedzając pojazd jednośladowy lub kolumnę pieszych odległość od wyprzedzanego uczestnika ruchu drogowego nie powinna być mniejsza niż 1 metr. Kierunkowskaz powinien już być wyłączony.
 • (zachowanie po wyprzedzeniu). Ostatnia faza polega na włączeniu prawego kierunkowskazu, upewnieniu się, że przy zjeżdżaniu w prawo przed pojazd wyprzedzany nie zajedziemy mu drogi i zjechaniu w prawo, a następnie wyłączeniu kierunkowskazu.

Manewr wyprzedzania może objąć więcej niż jeden pojazd naraz. Kierującemu pojazdem wyprzedzanym nie wolno przyspieszać zarówno w momencie gdy jest wyprzedzany, jak i bezpośrednio po wyprzedzeniu. Kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym i pojazdem bez silnika, powinien zjechać możliwie jak najbliżej prawej krawędzi jezdni lub na pobocze (jeśli jest to możliwe), a w razie potrzeby zatrzymać się.

Kierujący pojazdem wyprzedzającym ma obowiązek wyprzedzać inne pojazdy z ich lewej strony, chyba że:

 • wyprzedza pojazd na jezdni jednokierunkowej z wyznaczonymi pasami ruchu,
 • wyprzedza na obszarze zabudowanym na jezdni dwukierunkowej posiadającej co najmniej dwa pasy ruchu w tym samym kierunku,
 • wyprzedza na obszarze niezabudowanym na jezdni dwukierunkowej posiadającej co najmniej trzy pasy ruchu w tym samym kierunku.

Od tego przepisu istnieją jednak dwa wyjątki:
 • Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej,
 • Jeżeli pojazd wyprzedzany sygnalizuje zamiar skrętu w lewo, to można go wyprzedzić tylko z prawej strony .

Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego w następujących sytuacjach:

 • przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
 • na skrzyżowaniach (z wyjątkiem skrzyżowań o ruchu okrężnym i skrzyżowań, na których ruch jest kierowany),
 • na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi.
Zabrania się wyprzedzania wszystkich pojazdów:
 • na i przed przejściami dla pieszych oraz przejazdami dla rowerzystów,
 • na i przed przejazdami kolejowymi oraz tramwajowymi.

Od wymienionych powyżej zasad istnieją jednak pewne wyjątki.

Można wyprzedzać inne pojazdy (tylko z lewej strony) na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi lub przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia pod warunkiem, że kierujący jedzie jezdnią jednokierunkową lub jezdnią dwukierunkową z wyznaczonymi pasami ruchu dla danego kierunku (pod warunkiem, że wykonanie tego manewru nie spowoduje wjechania na pas przeznaczony do ruchu w kierunku przeciwnym).
Wyprzedzając w nocy należy zmienić światła drogowe na światła mijania, aby nie oślepić kierującego pojazdem wyprzedzanym oraz ewentualnie kierującego pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka. Również kierujący pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka powinien zmienić światła drogowe na mijania.
Dopuszcza się również wyprzedzanie na skrzyżowaniu o ruchu niekierowanym (z wyjątkiem skrzyżowań o ruchu okrężnym) pojazdów sygnalizujących zamiar skręcania w prawo lub lewo pod warunkiem, że manewr ten nie spowoduje wjazdu na część jezdni przeznaczoną dla kierunku przeciwnego.
Na obszarze zabudowanym kategorycznie zabrania się wyprzedzania pojazdów uprzywilejowanych.