Manewry podstawowe - zmiana kierunku jazdy

Zmiana kierunku jazdy - Manewr ten polega na zmianie kierunku poruszania się pojazdu w prawą lub lewą stronę względem jego dotychczasowego położenia. Szczególnym przypadkiem zmiany kierunku jazdy jest zawracanie.
Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności. Przed skręceniem w prawo powinien zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni, a jeżeli skręca w lewo - do lewej krawędzi jezdni jednokierunkowej albo środka jezdni dwukierunkowej.
Skręcanie z innego miejsca jest dozwolone jeżeli:

  • wymiary pojazdu uniemożliwiają wykonanie manewru zgodnie z przedstawioną zasadą,
  • do jazdy w danym kierunku przeznaczony jest więcej niż jeden pas ruchu,
  • dozwolona jest jazda tylko w jednym kierunku.
Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Przepisy nie określają pasa ruchu, na który kierujący pojazdem ma obowiązek wjechać po zakończeniu manewru skręcania. Dlatego też należy przyjąć zasadę, iż kierujący kończąc manewr skrętu powinien zajmować taki pas ruchu, z którego najdogodniej jest mu kontynuować jazdę zgodnie z dalszymi zamiarami, pamiętając jednocześnie o zasadzie ruchu prawostronnego.

Przykłady:Przepisy nie precyzują, który pas ruchu powinien zająć kierujący pojazdem po zakończeniu manewru skręcania. Dlatego też należy zajmować taki pas, który sprzyja dalszej kontynuacji jazdy.

Animacja przedstawia skrzyżowanie, na którym możliwe jest tylko skręcanie w prawo. W takim wypadku pojazdy mogą skręcać z każdego dostępnego pasa ruchu.

W tym przykładzie zostało uwidocznione prawidłowe ustawienie pojazdu na drodze i jego zachowanie podczas wykonywania manewru skrętu w lewo na skrzyżowaniu. Kierujący samochodem osobowym przed skręceniem w lewo ustępuje pierwszeństwa nadjeżdżającemu z przeciwka samochodowi ciężarowemu.

Ponieważ zaraz po skręcie w prawo kierujący pojazdem zamierza skręcić w lewo, pierwszy etap (skręt w prawo) kierujący kończy na pasie ruchu drogi poprzecznej znajdującym się jak najbliżej środka jezdni (lewy pas). Stosując się do wyżej wymienionego schematu, kierujący wykonując etap drugi (skręt w lewo) jest już ustawiony na odpowiednim pasie ruchu.

Animacja przedstawia prawidłowe ustawienie się przed skrzyżowaniem pojazdów, które chcą skręcić odpowiednio w lewo lub w prawo. Ponieważ przepisy nie określają miejsc na drodze poprzecznej, jakie kierujący powinni zająć, mogą oni wybrać jeden z dwóch dostępnych im pasów ruchu na drodze poprzecznej.