Manewry podstawowe - zmiana pasa ruchu

Zmiana pasa ruchu - Manewr ten polega na zmianie położenia pojazdu względem krawędzi jezdni, bez zmiany kierunku ruchu pojazdu.Kierujący pojazdem może zmienić pas ruchu pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności. Kierujący jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa innemu uczestnikowi ruchu, poruszającemu się po pasie ruchu, na który zamierza wjechać. Powinien także zorientować się, czy inny kierujący nie sygnalizuje zamiaru wjechania na ten sam pas ruchu. Jeżeli na ten sam pas ruchu wjeżdżają jednocześnie dwa pojazdy jadące równolegle, pierwszeństwo ma pojazd wjeżdżający na ten pas z prawej strony. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.