Znaki kierunku i miejscowości

Znaki kierunku i miejscowości - Znaki te mają na celu ułatwienie kierującym poruszania się po drogach. Wskazują one drogi lub szlaki drogowe do poszczególnych miast, wsi, dzielnic czy innych obiektów.
Niektóre z tych znaków i tablic mogą nie być umieszczane po prawej stronie jezdni.

E-1) "tablica przeddrogowskazowa" - Przedstawia rozkład kierunków dróg na najbliższym skrzyżowaniu. Przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu jest zaznaczony najgrubszą linią. Na znaku mogą występować również symbole pionowych znaków drogowych - oznacza to, że znaki te znajdują się na danej drodze.

E-1a) "tablica przeddrogowskazowa na autostradzie" - Tablica taka uprzedza o zjeździe z autostrady.

 
 
 

E-1b) "tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę" - Tablica ta uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady.
 
 

Umieszczone na znakach (E-1), (E-1a), (E-1b) wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach wskazanych na znaku.

E-2a) "drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni".
 

E-2b) "drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią".
 

E-2c) "drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni na autostradzie".
 
 


E-2d) "drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią na autostradzie".

E-2e) "drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni przed wjazdem na autostradę".
 

E-2f) "drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę".

E-3) "drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi".

E-4) "drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość".

E-5) "drogowskaz do dzielnicy miasta".

Znaki oznaczone symbolami od (E-2a) do (E-5) wskazują na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.

E-6) "drogowskaz do lotniska".

E-6a) "drogowskaz do dworca bądź stacji kolejowej".

E-6b) "drogowskaz do dworca autobusowego".

E-6c) "drogowskaz do przystani promowej" - Wskazuje kierunek do przystani promu morskiego lub rzecznego.

Umieszczone obok nazwy miejscowości znak z literami "PL" oraz znak wyróżniający państwo przyjęty do oznaczania pojazdów uczestniczących w ruchu międzynarodowym wskazują, że w miejscowości znajduje się przejście graniczne do tego państwa. Umieszczony obok nazwy miejscowości znak wyróżniający państwo przyjęty do oznaczania pojazdów uczestniczących w ruchu międzynarodowym wskazuje, że miejscowość położona jest w tym państwie.

Znaki oznaczone symbolami od (E-6) do (E-6c) wskazują kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku; znak (E-6c) może oznaczać ponadto dworzec morski.

E-7) "drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi".

E-8) "drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego".

E-9) "drogowskaz do muzeum".

E-10) "drogowskaz do zabytku jako dobra kultury".

E-11) "drogowskaz do zabytku przyrody".

E-12) "drogowskaz do punktu widokowego".

E-12a) "drogowskaz do szlaku rowerowego".

Znaki oznaczone symbolami od (E-7) do (E-12a) wskazują kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

E-13) "tablica kierunkowa" - Znak ten wskazuje kierunek i odległość do głównych miejscowości położonych przy danej drodze; znak ten o tle barwy białej oraz obrzeżu i napisie "Centrum" barwy niebieskiej wskazuje kierunek i odległość do centrum miasta.

E-14) "tablica szlaku drogowego".
 
 
 
 
 




E-14a) "tablica szlaku drogowego na autostradzie".
 
 
 
 

Znaki (E-14) i (E-14a) wskazują numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.

E-15a) "numer drogi krajowej".

E-15b) "numer drogi wojewódzkiej".

E-15c) "numer autostrady".

E-15d) "numer drogi ekspresowej".


E-15e) "numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu".

E-16) "numer szlaku międzynarodowego".

Znaki E-15a, E-15c, E-15d, E-15e oraz E-16 oznaczają także, że drogą mogą poruszać się pojazdy o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym 10 t i odpowiednio większym nacisku osi wielokrotnej, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.

E-17a) "miejscowość" - Oznacza wjazd do miejscowości.
 

E-18a) "koniec miejscowości" - Oznacza wyjazd z miejscowości.
 

E-19a) "obwodnica" - Wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.

E-20) "tablica węzła drogowego na autostradzie" - Informuje o zbliżaniu się do wyjazdu z autostrady. Liczby umieszczone na znaku wskazują:

  • górna - numer wyjazdu,
  • dolna - odległość tablicy od wyjazdu.

Zamiast liczby wskazującej numer wyjazdu na znaku może być podawana nazwa węzła. 

E-21) "dzielnica (osiedle)" - Informuje o wjeździe do dzielnicy lub osiedla. Znak z napisem "Centrum" informuje o wjeździe do centrum miasta.

E-22a) "samochodowy szlak turystyczny" - wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego. Na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol organizacji turystycznej wytyczającej szlak..

E-22b) "obiekt na samochodowym szlaku turystycznym" - wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystcznym; na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego lub wypoczynkowego.


E-22c) "informacje o obiektach turystycznych" - informuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku .