Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi

Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi - Znaki te umieszczane są przed przejazdami kolejowymi.

G-1a) "słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni" - Słupek ten jest umieszczany przed przejazdem kolejowym pod znakiem A-9 lub A-10.
 
 


G-1b) "słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni" - Słupek ten jest umieszczany na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu.
 
 


G-1c) "słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni" - Słupek ten jest umieszczany na 1/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu.
 
 


G-1d) "słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni" - Słupek ten jest umieszczany przed przejazdem kolejowym pod znakiem A-9 lub A-10.
 
 


G-1e) "słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni" - Słupek ten jest umieszczany na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu.
 
 


G-1f) "słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni" - Słupek ten jest umieszczany na 1/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu.
 


 

Jeżeli ze względu na warunki lokalne znaki ostrzegawcze umieszczono bliżej niż odległości podane w powyższych opisach tych znaków, to przed znakiem ostrzegawczym umieszcza się słupek z dwiema kreskami, a słupek z jedną kreską na 1/2 odległości znaku ostrzegawczego. Jeżeli znak ostrzegawczy umieszczono w bezpośredniej bliskości przejazdu , to stosuje się tylko słupek z jedną kreską umieszczony pod znakiem ostrzegawczym.

G-2) "sieć pod napięciem" - Znak ten oznacza, że nad przejazdem kolejowym zawieszona jest sieć trakcyjna pod napięciem. Do końca 2005 roku stosowany jest także znak z symbolem czaszki i napisem "Baczność! Nie dotykać przewodów".
 
  

G-3) "krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym" - Znak ten wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub bez półzapór. Informuje również, że na przejeździe występuje jeden tor.

G-4) "krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym" - Znak ten wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub bez półzapór. Informuje również, że na przejeździe występuje więcej niż jeden tor.