Znaki drogowe poziome - pozostałe znaki

Pozostałe znaki drogowe poziome

P-10) "przejście dla pieszych" - oznacza miejsce przejścia dla pieszych.
 
 


P-11) "przejazd dla rowerzystów" - oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.
 
 


P-12) "linia bezwzględnego zatrzymania - stop" - wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi (B-20) lub (B-32).  


P-13) "linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów" - wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku drogowego pionowego (A-7).

P-14) "linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów" - wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu. Stosowana jest przed przejściem dla pieszych lub przed sygnalizatorem świetlnym.

P-15) "trójkąt podporządkowania".
 
 


 

P-16) "napis stop".
 
 
Znaki (P-15) i (P-16) potwierdzają oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakami pionowymi odpowiednio (A-7) i (B-20).

P-17) "linia przystankowa" - wyznacza na jezdni miejsce przystanku tramwajów, autobusów (trolejbusów) lub innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i oznacza, że zakaz zatrzymywania się innych pojazdów na przystanku obowiązuje na całej długości linii.

P-18) "stanowisko postojowe" - wyznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów.

P-19) "linia wyznaczająca pas postojowy" - wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów wzdłuż krawędzi jezdni lub oddziela od niej zatokę postojową.

P-20) "koperta" - wyznacza miejsce do postoju zarezerwowane dla określonego rodzaju pojazdów.

P-21) "powierzchnia wyłączona" - oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione.
 
 P-22) "BUS" - oznacza pas ruchu przeznaczony dla ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach (np. autobusy).
 
 

P-23) "rower" - oznacza drogę (pas ruchu) lub jej część przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych.
 
 
 

P-24) "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" - oznacza stanowisko postojowe przeznaczone dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się.
 P-25) "próg zwalniający" - oznacza wypukłość na jezdni zastosowaną w celu spowolnienia ruchu pojazdów.