Znaki uzupełniające

Znaki uzupełniające - Znaki te zawierają informacje ułatwiające orientację uczestnikom ruchu drogowego.

F-1) "przejście graniczne" - Znak informuje o czynnym przejściu granicznym.
 
 
 
 

F-2) "przekraczanie granicy zabronione".
 
 
  

F-3) "granica obszaru administracyjnego" - Znak ten z napisami "województwo", "powiat" lub "gmina" i umieszczonymi nazwami, informuje o wjeździe odpowiednio na obszar województwa, powiatu i gminy, powiatu i gminy albo gminy.
 F-4) "nazwa rzeki" - Znak ten podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.

F-5) "uprzedzenie o zakazie" - Uprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.
 


 

F-6) "znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem" - Uprzedza o wskazanym na nim odpowiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze.
 


F-7) "sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo" - Wskazuje objazd do drogi, w którą skręcanie jest zabronione.
 


F-8) "objazd w związku z zamknięciem drogi" - Znak ten wskazuje wyznaczony objazd; umieszczony na nim znak zakazu wskazuje pojazdy, dla których objazd został wyznaczony.
 F-9) "znak prowadzący na drodze objazdowej" - Znak ten stosuje się w związku z zamknięciem drogi dla ruchu drogowego; prowadzi on po wyznaczonym objeździe.

F-10) "kierunki na pasach ruchu" - Wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu.


F-11) "kierunki na pasie ruchu" - Wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym został umieszczony. Umieszczona na znaku (F-10) lub (F-11) strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym (B-23) lub ruch jest kierowany sygnalizatorem (S-3).

F-12) "znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem".
 


 

F-13) "przejazd tranzytowy". Znaki (F-12) i (F-13) wskazują zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu - tabliczki od (T-23a) do (T-23j).

F-14a) "tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania".
 
 F-14b) "tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania".
 
 F-14c) "tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania".
 
 Znaki (F-14a), (F-14b) oraz (F-14c) informują o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).

F-15) "niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu" - Wskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach.


F-16) "koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej".

 

F-17) "koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej".
 

Znaki (F-16) i (F-17) uprzedzają o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.

F-18) "przeciwny kierunek dla określonych pojazdów" - Znak ten wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku, poruszających się w kierunku przeciwnym.

F-19) "pas ruchu dla określonych pojazdów" - Znak ten wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.
 

F-20) "część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów" - Wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol umieszczony został na znaku. Zamiast symbolu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t na znaku może być umieszczony symbol pojazdu stosowany na tabliczkach od (T-23a) do (T-23j), odpowiednio do sposobu przeznaczenia drogi lub jej części.

F-21) "ruch skierowany na sąsiednią jezdnię" - Wskazuje zjazd na sąsiednią jezdnię w związku z tymczasową organizacją ruchu.
 


 

F-22) "ograniczenia na pasie ruchu" - Wskazuje pas ruchu, na którym zabroniony jest ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.